Innledning
Vi hører om det på radioen, vi leser det i avisen og vi ser det på tv. Folk som flytter til vårt land, Norge.

Innvandring til Norge har foregått så lenge vi kan huske. Allerede i år 900 startet innvandringen til Norge.

I perioden fra 1800-1920 kom det over 100 000 svensker til Norge for å arbeide, og finskene kom like etter.

Fra starten av 1970-tallet og fram til i dag har det innvandret så mange mennesker at per 1.januar 2020 utgjorde innvandrerbefolkningen hele 18,2% av totalbefolkningen i Norge.

Dette er folk fra alle verdensdeler, og alle land.

Men, hva skjer så med språket? Hvordan tilpasser vi oss, og hvordan tilpasser de seg?

I denne artikkelen skal jeg drøfte ulike sider ved det språklige mangfoldet i Norge.

Hva slags muligheter finnes det med det språklige mangfoldet, og er det eventuelt noen utfordringer med det?

Utdrag
Det har vist seg at det finnes mange ulike holdninger til det språklige mangfoldet i Norge.

Noen synes det er fantastisk hvordan verden blir mer sammensveiset, og at det finnes muligheter for å lære om andre språk og kulturer.

Andre mener derimot at det kan være utfordrende i forhold til å kommunisere med andre.

Dette er to gode poenger som kanskje virker stikk motsatt, men som samtidig til en viss grad smelter litt inn i hverandre.

Selv om du kanskje synes det er kjempe spennende at det har flyttet inn en spansktalende familie i naboleiligheten, og du ønsker å ta de vell i mot, betyr ikke det at det ikke blir utfordrende å kommunisere med de.

Kanskje lurer de på veien til nærbutikken? Uansett hvor lyst du har til å hjelpe dem, kan det bli svært vanskelig dersom du ikke kan spansk fra før av og de ikke snakker et snev norsk.

I vedlegget «Mennesker og språk på vandring» av Birgitte Fondevik, blir det skrevet at det språklige mangfoldet i Norge gir oss en unik mulighet for oss alle til å utforske og lære om andre språk, og dermed også om vårt eget.

Det vil også være en stor mulighet for lærerne på skolen å bruke det språklige mangfoldet som en ressurs i språkundervisningen, for å gjøre den mer interessant og spennende for elevene.

Ved å lære nye språk, kan du lettere kommunisere med dem som har dette språket som morsmål.

For innvandrere kan det være vanskelig å lære seg norsk, og har kanskje ikke lyst til å gi slipp på morsmålet sitt.