Innledning
For å svare på kompetansemålet «Finne eksempler på ulike typer konflikter og brudd på menneskerettighetene og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre» har jeg valgt å se på muslimer og andre minoriteter fanget i «omskoleringsleirene» i Kina.

Dermed er problemstillingen «på hvilken måte hjelper FN til i de beryktede omskoleringsleirene i Xinjiang i Kina?»

Utdrag
Kort fortalt er denne saken om fangeleirer i provinsen Xinjiang nord i Kina.

Leirene består for det meste av muslimer, men det er også mange andre minoriteter som holdes fanget, og skal «omskoleres».

Ingen av dem er dømt for forbrytelser, og får dermed, ifølge en tidligere fange, ikke lov å kontakte juridisk hjelp, som f.eks. en advokat.

For å forstå hvordan fangene hadde det, og enda har det, kan en se på den tidligere fangen Sayragul Sauytbay, som ble holdt innestengt for å omskolere, eller hjernevaske, de andre fangene.

Hun selv er muslimsk, men snakker kinesisk flytende, og måtte lære vekk kinesisk propaganda.

Sauytbay er en viktig kilde til denne teksten, da hun har førstehåndserfaring fra leiren, og man dermed får et bedre inntrykk om hvordan fangene har det.

Andre kilder brukt er også tatt fra intervjuer og beretninger fra tidligere fanger eller deres familier, ettersom kinesiske myndigheter ikke vil si noe mer om leirene enn at de er yrkesopplæringsskoler, som vil antyde at personene innsatt er der av fri vilje og lærer ting de vil få bruk for i fremtidige yrker.

Dette kan nok stemme for myndighetene, da fangene lærer kinesisk propaganda og blir hjernevasket, ifølge både Amnesty og Human Rights Watch.

Menneskerettighetsbrudd
Verdenserklæringen om menneskerettigheter er grunndokumentet for det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter, satt sammen av FN i 1948.

Det er ofte brudd på dette dokumentet rundt om i verden, men ifølge Amnesty er det ofte vanskelig å klassifisere konflikter under punktene, og det er dermed vanskeligere å ta tiltak.

Ifølge Amnesty sine sider om denne saken blir menneskerettigheter om tanke-, samvittighets- og religionsfrihet brutt.

Siden inkluderer også diskriminering, vilkårlig fengsling, altså at de fengsles tilfeldig, og retten til å bli beskyttet fra tortur og nedverdigende behandling som rettigheter som blir brutt.

Dette kan en se med intervjuer fra tidligere fanger, som Sauytbay, hvor hun beskriver at fanger ble ført inn i andre rom og at alle kunne høre skrikene deres.