Cookie- og Privatlivspolitikk

Innledning

Når du besøker nettstedet vårt, samles informasjon om deg som brukes til å tilpasse og forbedre innholdet vårt og for å forbedre brukeropplevelsen. Hvis du ikke ønsker informasjon samlet, bør du slette informasjonskapslene (se instruksjoner) og avstå fra videre bruk av nettstedet. Nedenfor har vi utdypet hvilken informasjon som samles inn, deres formål og hvilke tredjeparter som har tilgang til den.

 

Cookies

Nettstedet bruker «informasjonskapsler», som er en tekstfil som er lagret på datamaskinen din, mobilen eller på samme måte med det formål å gjenkjenne det, huske innstillinger, utføre statistikk og målretta annonser. Informasjonskapsler kan ikke inneholde ondsinnet kode som informasjonskapsler. virus.

Det er mulig å slette eller blokkere informasjonskapsler.

Se instruksjonene: http://minecookies.org/cookiehandling

Hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, kan annonser bli mindre relevante for deg og vises oftere. Du kan også risikere at nettstedet ikke fungerer optimalt, og at det er innhold du ikke får tilgang til.

 

Nettstedet inneholder informasjonskapsler som kan omfatte i ulik grad (Data hentet fra cookie bot):

COOKIE-NAVN: PHPSESSID
TILBUD: inspio.no
TYPE: HTTP
EXP: økt
Cookie Formål Beskrivelse: Opprettholder brukermodus på tvers av sideforespørsler.
Initiativtaker: webserver
Kilde: inspio.no
Data sendt til: Frankrike (tilstrekkelig)

 

COOKIE-NAVN: _ga
TILBUD: inspio.no
TYPE: HTTP
UTLØP: 2 år
Cookie Formål Beskrivelse: Registrerer en unik ID som brukes til å føre statistikk over hvordan besøkende bruker nettstedet.
Initiativtaker: Skriptkode, kildekodelinje nummer 30
Kilde: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-5BQMX3T
Data sendt til: Nederland (tilstrekkelig)

 

COOKIE-NAVN: _gat
TILBUD: inspio.no
TYPE: HTTP
UTLØP: 1 dag
Cookie Formål Beskrivelse: Brukes av Google Analytics for å fremskynde antall forespørsler til serveren
Initiativtaker: Kildekodelinje 116-122
Kilde: Nested script
Data sendt til: Frankrike (tilstrekkelig)

 

COOKIE-NAVN: _gid
TILBUD: inspio.no
TYPE: HTTP
UTLØP: 1 dag
Cookie Formål Beskrivelse: Registrerer en unik ID som brukes til å føre statistikk over hvordan besøkende bruker nettstedet.
Initiativtaker: Skriptkode, kildekodelinje nummer 30
Kilde: https: //www.googletagman ager.com/gtm.js?id=GTM-5BQMX3T
Data sendt til: Nederland (tilstrekkelig)

 

COOKIE-NAVN: _hjIncludedInSample
TILBUD: inspio.no
TYPE: HTTP
EXP: økt
Cookie Formål Beskrivelse: Angir om brukerens navigasjon skal registreres i en gitt statistikk.
Initiativtaker: Skriptkode, kildekodelinje nummer 42
Kilde: https://static.hotjar.com/c/hotjar-873801.js?sv=6
Data sendt til: Nederland (tilstrekkelig)

 

COOKIE-NAVN: r / samle
TILBUD: doubleclick.net
TYPE: Pixel
EXP: økt
Informasjon om informasjonskapsel: Denne informasjonskapselen brukes til å sende data til Google Analytics om brukernes enhet og oppførsel. Informasjonskapselen følger den spesifikke brukeren på flere nettsteder og enheter.
Initiativtaker: Nested script, kildekodelinjenummer 116-122
Kilde: https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1aip=1t=dc_r=3tid=UA-118373990-1cid=2098431867.1555600666jid=1586056789_gid=513825585.1555600666gjid=538587772_vid
Data sendt til: USA (tilstrekkelig)

 

Individuell informasjon

1. Generelt

1.1 Disse reglene for behandling av personopplysninger («personvernregler») beskriver hvordan Inspo ApS («Inspio.no», «oss», «våre», «vi») innhenter og behandler opplysninger om deg.

1.2 Personvernregler gjelder personopplysninger du oppgir til oss, eller som vi samler inn via hjemmesiden www.inspio.no («hjemmesiden»).

1.3 Inspio.no er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til Inspio.no kan gjøres via kontaktopplysningene som står oppført under pkt. 8.

 

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn, til hvilke formål, og hva som er rettsgrunnlaget for behandlingen

2.1 Når du besøker hjemmesiden, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkebegreper du bruker på hjemmesiden, hvilken IP-adresse du har, inkludert nettverkslokaliseringen, og opplysninger om din datamaskin.

2.1.1 Formålet er å optimalisere brukeropplevelsen og hjemmesidens funksjon. En slik behandling av opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser i å forbedre hjemmesiden, samt vise deg relevante tilbud.

2.1.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning paragraf 6, første ledd, bokstav f.

2.2 Når du kjøper medlemskap eller kommuniserer med oss på hjemmesiden, samler vi inn de opplysningene du selv oppgir, f.eks. navn, utdanning, e-postadresse, betalingsmåte, opplysninger om hvilket medlemskap du kjøper, hvilket materiell du leser, samt opplysning om IP-adressen bestillingen er foretatt fra.

2.2.1 Formålet er at vi skal kunne levere medlemskapet du har bestilt, og for øvrig oppfylle vår avtale med deg, inkludert administrasjon av din rett til å reklamere. Opplysninger om dine kjøp kan vi dessuten behandle for å overholde lovkrav, også med hensyn til bokføring og regnskap. Ved kjøp innhentes IP-adressen med det formål å forhindre svindel og ivareta vår interesse i at dette ikke skjer.

2.2.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning, paragraf 6, første ledd, bokstav b, c og f.

 

2.3 Markedsføring

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, samler vi inn opplysninger om ditt navn og din e-postadresse.

2.3.1 Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg.

2.3.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning paragraf 6, første ledd, bokstav f.

2.4 Når du melder deg på Inspio.no, blir du bedt om å oppgi f.eks. navn og e-postadresse. I tillegg samler vi inn opplysninger i løpet av medlemskapet ditt om hvordan du bruker vårt materiell. Disse opplysningene sammenholdes med andre opplysninger vi har om deg, inkludert opplysninger om hvilket medlemskap du har kjøpt.

2.4.1 Formålet er å kunne administrere medlemskapet ditt og gi deg de ytelsene og tilby deg de fordelene som er knyttet til medlemskapet i Inspio.no, samt å ivareta vår interesse i å kunne sende nyhetsbrev og foreta målrettet markedsføring.

2.4.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning paragraf 6, første ledd, bokstav b og f. Ved påmelding blir du bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

 

3. Informasjonskapsler (Cookies)

3.1 Inspio.no bruker informasjonskapsler til følgende formål:

Tekniske informasjonskapsler – så vi kan huske innstillingene dine, og av sikkerhetsmessige årsaker

Trafikkmåling – så vi vet hvor mange som besøker nettstedet vårt

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler i henhold til formålene nevnt over. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din for å kunne gjenkjenne datamaskinen ved tilbakevendende besøk. Det finnes ingen personopplysninger som er lagret i informasjonskapslene våre, og de kan ikke inneholde virus.

 

3.2 Tekniske informasjonskapsler

Tekniske informasjonskapsler kreves for å kunne bruke nettstedet vårt. Tekniske informasjonskapsler brukes av sikkerhetsmessige årsaker, og for at du skal kunne logge deg inn på nettsiden.

 

3.3 Google Analytics

Nettstedet bruker informasjonskapsler fra Google Analytics til å måle trafikken på nettstedet og optimalisere brukeropplevelsen. Vi ber Google om å anonymisere IP-adressen din og begrense samkjøring med andre Google-tjenester.

Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on

 

4. Mottakere av personopplysninger

4.1 Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våre vegne. Vi benytter oss av eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift, bokføring, betalingshåndtering og forbedringer av hjemmesiden, samt til utsendelse av nyhetsbrev.

4.2 Databehandler: Google Analytics v/Google LLC.

 

5. Dine rettigheter

5.1 Med henblikk på å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger, skal vi, som behandlingsansvarlig, gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

5.2 Innsynsrett

5.2.1 Du har til enhver tid rett til å be oss om informasjon om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen skal oppfylle, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som ev. er aktuelle, samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra.

5.2.2 Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, kan du sende en skriftlig forespørsel til info@inspio.no Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

5.3 Retten til korrigering

5.3.1 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det finnes feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordrer vi deg til å rette en skriftlig henvendelse til oss slik at opplysningene kan bli korrigert.

5.3.2 Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med din påmelding til Inspio.no, har du selv mulighet for å rette opp ved å logge deg på din brukerprofil.

5.4 Retten til sletting

5.4.1 I bestemte tilfeller har du rett til å få alle eller enkelte av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du trekker ditt samtykke tilbake og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad det er nødvendig med en fortsatt behandling av dine opplysninger, f.eks. for at vi skal kunne overholde våre rettslige forpliktelser eller for at rettskrav skal kunne avgjøres, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

5.5 Retten til å begrense behandlingen til lagring

5.5.1 I enkelte tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset til bare å bestå av lagring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg, ikke er korrekte.

5.6 Retten til dataportabilitet

5.6.1 I enkelte tilfeller har du rett til å få personopplysninger som du selv har gitt til oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

5.7 Retten til innsigelse

5.7.1 Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profilering som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

5.7.2 Du har dessuten når som helst rett til, av grunner knyttet til din personlige situasjon, å gjøre innsigelse mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser, jf. pkt. 2.1 og 2.3.

5.8 Retten til å trekke samtykke tilbake

5.8.1 Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss til en bestemt behandling av personopplysninger, herunder den profileringen som foretas av deg som medlem av Inspio.no. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss på info@inspio.no

5.9 Retten til å klage

5.9.1 Du har til enhver tid rett til å innlevere en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vår behandling av dine personopplysninger. Klage kan blant annet avleveres på e-post til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

6. Sletting av personopplysninger

6.1 Opplysninger innsamlet om din bruk av hjemmesiden, jf. pkt. 2.1. Skal ikke lagres lenger enn det som er lovlig. Vi sletter dataene hvis du ber oss om det, og det ikke lenger er nødvendig for det opprinnelige behandlingsformålet, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke til videre behandling.

6.2 Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med din påmelding til våre nyhetsbrev, blir slettet når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for å behandle opplysningene.

6.3 Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med kjøp du har foretatt på hjemmesiden, jf. pkt. 2.2, vil i utgangspunktet bli slettet 3 år etter utløpet av det kalenderåret da du foretok kjøpet. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid hvis vi har et legitimt behov for lenger oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at et rettskrav skal kunne avgjøres, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi skal oppfylle lovkrav.

Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle krav i bokføringsloven.

6.4 Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med at du opprettet din profil og kjøpte medlemskap, jf. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) dersom du ikke har logget på din brukerprofil i løpet av 5 år eller b) dersom du deaktiverer (suspenderer) ditt medlemskap og ikke aktiverer det igjen i løpet av de neste 5 årene.

 

7. Sikkerhet

7.1 Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger på hendelig eller ulovlig vis blir tilintetgjort, tapt, endret eller forringet, samt mot at de blir kjent for uvedkommende eller blir misbrukt.

7.2 Bare medarbeidere med et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å kunne utføre jobben sin, har tilgang til disse.

 

8. Opplasting av eget materiale

Hvis du som bruker laster opp en oppgave, notat, rapport osv. Annet materiale, samtykker du i at du videreformidler dine rettigheter til dokumentet til Inspo ApS. Inspo Aps har da 100% eierskap til det opplastede materialet. Som utgangspunkt har du ikke rett til å slette / fjerne materialet fra Inspio.no. Hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte vår e-post: info@inspio.no.

Det er 100% brukerens eget ansvar at det opplastede materialet ikke kopieres fra andre nettsteder, etc. I tillegg godkjenner ikke Inspo ApS mottak av tomme dokumenter eller andre typer dokumenter som er i strid med inspio.no konsept.

 

9. Kontaktopplysninger

9.1 Inspio.no er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via hjemmesiden.

9.2 Hvis du har spørsmål eller kommentarer til disse personvernreglene eller ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Nettstedet eies og publiseres av:
– Inspio.no
– Inspo ApS (Juridisk navn)
– Gotersvej 3
– 5200 Odense V
– Danmark
– E-post: info@inspio.no

 

10. Endringer i personvernreglene

10.1 Dersom vi foretar endringer i personvernreglene, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på hjemmesiden.

 

11. Versjoner

11.1 Dette er versjon 1 av personvernreglene til Inspio.no, datert 27.1.2020