Innledning
Det har i lang tid vært store diskusjoner blant ungdom i Norge om Cannabis burde eller ikke burde legaliseres, og om Cannabis hadde vært positivt eller negativt for samfunnet.

Jeg valgte denne problemstillingen ettersom dette er noe som engasjerer ungdom i samfunnet rundt meg og generelt i storsamfunnet Norge, men burde Cannabis legaliseres i Norge og hvordan ville dette påvirket samfunnet?

Utdrag
En ny rapport fra tidligere i 2018 viser at det er stadig flere unge i Oslo som tar i bruk Cannabis og ser på dette stoffet som mindre farlig enn ungdommer gjorde før.

Det er også vist at det er i de største tilfellene kriminelle som står bak salget av produktet og i følge dette mener VG at Cannabis burde legaliseres slik at staten kan styre markedet for varen, ikke kriminelle.

Med dette forventer ikke de at forbrukertallet skal synke, men at det vil bli mindre tilfeller av tragiske dødsfall og skader foråsaket av syntetisk eller falsk Cannabis.

Om Cannabis blir legalisert vil staten også kunne strengt regulere salget og de kriminelle bakmennene som tjener millioner, vil tape når de får staten som konkurrent.

Å legalisere Cannabis vil ikke bare svekke økonomien til aktive kriminelle, men også kunne gi staten ekstra inntekt ettersom staten får skatt for produktet, men er det likevel verdt det?

Cannabis blir ikke mindre farlig selv om det blir legalisert. Cannabis er et narkotisk stoff som kan medføre hallusinasjoner og angstanfall, samtidig som det kan påvirke kognitive og psykomotoriske evner, og øke til større ulykkesrisiko blant brukende bilførere.

Cannabis kan også føre til avhengighet som gir abstinenser ved intet eller lavt inntak, og bruk av Cannabis i tidlig alder viser en klar overhyppighet for schizofreni.

Det er også en sammenheng mellom Cannabis og økt risiko for kreft, KOLS og hjerterytmeforstyrrelser, og kan også føre til varig nedsatt kognitive evner.