Innledning
I denne bygganalysen skal eg blant anna analysera, drøfta og forklara korleis klima og samfunnsforhold påverkar bygningens konstruksjon, eg vil og ta opp val av materialar, form og symbolfunksjon.

Utdrag
Eg vil ikkje sei klima påverkar bygningens konstruksjon i ein høg grad då bygget ser stødig og vellaga ut.

Bygget er laga med material som f.eks. murstein, så eg vil sei det er lagd for å tåle påkjenningane det kan bli utsatt for.

Som ein kan sjå utifrå bilete består dette bygget for det meste av vindauge, her tenkjer eg dette blir eit svakt punkt visst det kjem storm eller ein kraftig mengde vind som kan knuse vindauge.

Sånn elles trur eg det er konstruert for å tåle ein del vann med tanke på at det ligg rett ved eit vatten, som er med på å auka sjansen for flom og vannintrenging i bygget.

Samfunnsforholda påverkar byggets konstruksjon blant anna fordi at det ligg midt i sentrum, dette vil påverke størrelse og forventningar til bygget.

Bygg som ligg midt i sentrum er ofte store og fine noko som vil føre til meir utgifter, og det kjem godt fram i denne samanhengen.

Man kan lett sjå at det er tatt ut ein god sum med pengar for å bygge og renovere dette bygget.

Noko som er med på å avsløre dette er størrelsen og antall vindauge, som dei fleste sikkert veit er det dyrt med vindauge, men ikkje minst taket, det er ikkje ofte ein ser eit slikt tak og det må ha kosta litt tenkjer eg.

I denne bygningen er det brukt eit variert bruk av materialar, på botn finn ein murstein, vidare opp ser ein bruk av tre og glas, før det igjen vert brukt litt murstein. På sidene av bygget er det og brukt murstein.