Innholdsfortegnelse
Buddha (Siddhartha)
Den ÅTtedelte Vei
1. Rett Syn.
2 .Rett Beslutning.

Utdrag
Buddhismen skiller seg fra mange andre religioner ved at den ikke anerkjenner en guddom eller en udødelig sjel.

En utbredt misforståelse om buddhismen er at den tror på gjenfødsel, men ikke alle buddhister tror på dette.

Buddhismens grunnprinsipp er at man ikke skal ta noe for gitt, men heller prøve å finne ut av ting selv. Selv om buddhismen ikke anerkjenner ideen om et evig liv, fornekter den heller ikke dette.

Buddha selv sa at man ikke skulle stole helt og fullt på hans egne skrifter, og dette prinsippet gjelder for hele den buddhistiske læren.

---

Buddha (Siddhartha)
Begrepet Buddha kan også bli brukt om tilstanden Nirvana, men her skal jeg fokusere på livet til personen Buddha, eller Siddhartha som han het.

Siddhartha var en ung prinsesønn som levde rundt 400 år før vår tidsregning, selv om det nøyaktige årstallet varierer i kildene.