«Bokmålsdialekt»

Innledning
Kva har skjedd med dialektene? Kvifor snakker så mange barn bokmål?
Kan barnehagen ha ein påvirkning?

På grunn av at Seljord er ein nynorsk kommune, har vi valg å stille dei to barnehagane som er i Seljord, Heddeli og Tussejuv, noen spørsmål om kva slags forhold dei har til nynorsk i barnehagen. Vi møtte leiarane for Heidi Anita Færstaul Haugerud og Gunnhild Sundbø, for h på kontorene deira.

Vi spurte leiarane om kor mange av deira ansatte som snakka Seljorings dialekt, anna dialekt og bokmål.
Heidi sa at ca. halvparten av dei 14 ansatte snakker bokmål. Etter det legger ho til at alle er forplikta til å finne eit dikt eller ein sang på nynorsk, til månedens sang og dikt.

«Så dei forplikter seg til noko her, men vi kan ikkje forlange at dei skal endre på dialekta si» ,seier Heidi.
«Det jobber 15 stykker her, flest frå Seljord, men også nokon frå Skien, Fyresdal og Skotfos», seier Gunnhild . Det her vil sei at språket kan bli veldig variert.

Det blei spurt om det var mange av barna som snakka dialekt.
«Det er ein del som snakkar dialekt»,seier Heidi med eit smil. Ho seier vidare at på grunn av så mange forskjellige dialekter blant barna så lærer dei kvarandre nye ord ved å prøve å forstå kvarandre,til dømes mjølk og mjokk.

«det er nokk ei hovud vekt på ein type bokmål» seier Gunnhild. Vi kom fram til at dei har ein blanding I språket.

Det vi lurte på her var kva dei tenkte om at nokon av foreldrene ønskjer at barna deira snakka dialekt, men på grunn av TV, skole og barnehage så ender barnet opp med å snakke bokmål, akkurat som alle andre...

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå