Barndom | Oppgave | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Relevante kompetansemål:

Oppgave: Drøft om det bør innføres obligatorisk barnehage i Norge.
- Vurderingskriterier

Utdrag
Relevante kompetansemål:
• finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
• gjøre rede for ulike perspektiver på sosialisering og drøfte hvordan sosialiseringen har endret seg over tid
• gjøre rede for ulike typer sosiale problemer og vurdere forebyggende tiltak
• gjøre rede for sentrale behov i barne- og ungdomsårene og vurdere sammenhengen mellom behovsdekning, velferd og livsmestring
• gjøre rede for ulike former for vold og trakassering og drøfte konsekvenser av vold og trakassering på individ- og samfunnsnivå

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå